Spontánní bubnování

Bubnování MŠ a ZŠ Na Beránku se dětem moc líbilo

Andrei

Na konci roku 2016 jsme byli pozváni na malou oslavu (Vánoční besídku) do soukromé MŠ Na Beránku (Praha), abychom podpořili s programem Spontánní bubnování® místní děti v programu, který si společně s paní učitelkami připravili pro své rodiče a starší sourozence. Vzniklo hezké pásmo písniček a tanečků, které doprovodilo naše hudební těleso ve spolupráci s místními dětmi a rodiči.

Besídka se moc vydařila! Panovala skvělá předvánoční nálada. 🙂 Paní ředitelka Štěpánová byla moc spokojená.

Věřím, že i díky tomu se podařilo získat pozornost jedné z družinových vychovatelek – paní Lazurkové ze sousední ZŠ, kam si nás díky dobrým referencím, pozvali. Akce se uskutečnila na konci března 2017.

Děti z celé družiny čítající přes 120 dětí si mohly ve třech turnusech vyzkoušet hru na africké bubny djembe, šamanské rámové bubny, zazpívat si indiánské písně a zatancovat s naší tančící divoženkou Andrei.

Jak nám následně napsala paní Lazurková, která současně děti v ZŠ fotila: Děkujeme za krásné bubnování – dětem se moc líbilo. Je to vidět i na obličejích na fotografiích.

Za náš tým Hudebně taneční skupiny Sueneé vás zdraví: Sueneé, Láďa, Petr a tančící divoženka Andrei.

Exit mobile version