Spontánní bubnování

Víkend pěti elementů

Program Víkend pěti elementů je inspirován filosofií divadelního představení Interaktivní koncert 5 elementů a nabízí divákovi možnost hlouběji proniknout do podstaty hry na hudební nástroje a do spirituality elementů.

Program

Živel Země: Rytmické nástroje obecně jsou nejstaršími nástroji na Zemi. Naši předkové většinou bubnovali, když chtěli získat vnitřní klid a vyrovnanost. Žádali tak dobré duchy a své bohy o pomoc. Jako děti v lůně matky slyšíme tep jejího srdce. Je to náš základní rytmus už od stvoření.

Bubnování rozvíjí kreativitu, přináší inspiraci, občerstvuje síly. Regeneruje jednotlivce i celé pracovní skupiny. Dává možnost uvolnit se od zbytečného stresu a napětí.

Co budeme dělat?

 

Živel Voda: Každý z nás umí zpívat, i když si myslíme, že zpíváme falešně. Zpěv není o technické dokonalosti, neboť každý hlas má svoji jedinečnost, pro kterou je třeba najít vhodné uplatnění. Pomocí zpěvu se můžeme spojit se svými emocemi, které jsou zdrojem tvořivé síly a kreativity. Máme též možnost se potkat se svými strachy, které nám brání volně dýchat. Zpěv je projev naší duše.

Co budeme dělat?

 

Živel Vzduch: Dech nás provází celý život – prvním nádechem život začíná, posledním výdechem končí. Dýchání ovlivňuje celkový zdravotní stav. Dechové nástroje umožňují přirozeným způsobem nácvik správného dýchání a tím mohou být významným pomocníkem každého z nás. Veliký význam mají pro astmatiky a alergiky. Nástroje, se kterými se seznámíte, rozvíjejí kreativitu, pomáhají uvolňovat emoce a tím velmi pozitivně ovlivňují i celkový psychický stav každého z nás. Navíc se při společné hře naučíte vzájemné toleranci a spolupráci v kolektivu, která je nedílnou součástí pro zvládnutí rodinných či pracovních vztahů. Hru na dovezené nástroje (koncovky-malé fujary) zvládne úplně každý bez předchozího hudebního vzdělání – tyto nástroje hrají vždy harmonické tóny!

Co budeme dělat?

Všechny emoce uvolníme v našem dechu a procítíme sami sebe, bez zbytečného spěchu

 

Živel Oheň: Hravou a radostnou formou se učíme dovednostem, které mají v naší kultuře historickou tradici.

Postupně se zlepšuje naše pohybová paměť a smysl  pro rytmus i rovnováhu, uvolňují se ztuhlá ramena a klouby. Jakmile zvládneme základní kroky, můžeme se zaposlouchat do hudby a nechat se unášet tancem. Jsme zapojeni do kruhu a ten nás vede a drží. Dostává se nám osobního prožitku a prostoru pro seberealizaci. Jsme neustále motivováni být součástí celku a tím udržovat domluvenou choreografii.

Co budeme dělat?


Tento program je určen jak široké veřejnosti tak firemním klientům. K jeho absolvování není podmínkou znát obsah divadelního představení. Firemním klientům nabízíme možnost realizovat program ve smluvenem čase a prostoru. Pro veřejnost jsou vypsány termíny v kalendáři.

Exit mobile version