Spontánní bubnování

Zpívejme si, abychom našli cestu domů

Domorodý kmen z Afriky počítá datum narození dítěte nikoliv od fyzického zrození, ale od momentu, kdy matka pocítí, že je dítě v jejím lůně.

Když se žena rozhodne, že chce počít dítě, vyhledá strom a sedne si pod něj. Zde medituje tak dlouho, dokud neuslyší píseň, která je určena přicházejícímu dítěti. Poté jde za budoucím otcem a učí jej zpívat tuto píseň. Stejně tak se píseň učí někteří členové kmene, kteří ji pak zpívají v den, kdy má dojít k fyzickému početí dítěte. Píseň slouží k tomu, aby pozvali a přivolali dítě. Během těhotenství se učí píseň též porodní asistentky a porodní bába.

Když se dítě narodí, celý kmen zpívá dítěti jeho píseň. A zpívají ji i v situaci kdy se dítě zraní nebo je nemocné. Když je pak starší, naučí se od kmene svoji píseň nazpaměť. Zpívají mu ji, když dojde k nějaké životní události (třeba puberta), nebo když danou osobu chtějí uctít.

V africkém kmeni je ještě jedna klíčová situace, ve které zní životní píseň. Pokud se dotyčná osoba během svého života dopustí nějakého zločinu a nevhodného společenského chování, pak se sejde celý kmen a doprostřed kruhu si stoupne dotyčná osoba. Společně pak zpívají jeho píseň. Kmen říká, že tento akt není trestem, ale projevem lásky – způsobem, jak si vzpomenout na svoji původní identitu. Protože pokud známe svoji vlastní píseň, pak není třeba dělat nic, co by ublížilo druhým. Takhle to platí po celý život.

V manželství zpívají oba partneři své písně společně. A na konec – pokud tato osoba leží na smrtelné posteli, i to je situace, kdy všichni zpívají jeho píseň.

Nemusíte vyrůstat v africkém kmeni, abyste zpívali svoji životní píseň. Život vám vždy připomene, kdy jste v souladu se svojí životní melodií a kdy nikoliv. Měli bychom tedy rozpoznat svoji životní píseň a zpívat si ji!

Zpívejme si, abychom našli cestu domů.

Volně přeloženo: The GodMolecule

Exit mobile version