Spontánní bubnování

ZŠ Varnsdorf – Edisonova hrála všemi rytmy

Dne 12.06.2014 jsme byli pozváni do ZŠ Varnsdorf – Edisonova, abychom pro zhruba 80 dětí zajistili program Spontánního bubnování. Akce probíhala po celý den. Během vyučování se postupně vystřídaly tři skupiny, do kterých byly děti rozděleny. Každá ze skupin si mohla vyzkoušet hru na africké bubny jembe a rámové šamanské bubny. Akce se zúčastnili nejen učitelé, ale i zástupci školy včetně paní ředitelky Ladislavy Ondráčkové.

Dokonce jsme dostali pozitivní zpětnou vazbu od kuchařek, které nás poslouchaly z nedaleké kuchyně. Prý bubnovaly na hrnce s námi. 🙂

Paní ředitelka nám následně napsala: „Jak jsem slyšela od kolegyň učitelek, kterým se do hodin a do družiny vracely děti z bubnování, tak byly moc spokojené, rozesmáté a rozezpívané, vyprávěly, co dělaly, že to bylo fajn a samozřejmě lepší než sedět v lavici.

Dlužno dodat, že po většinu dne bylo hezké počasí, takže akce probíhala venku na školní zahradě. Náhodní kolemjdoucí se zastavovali za plotem a s nadšením pozorovali, jak děti skvěle hrají a tancují.

Bylo to opravdu příjemné setkání se skvělým kolektivem hravých dětí, které se rychle zapojily do tvořivého muzicírování. Děkuji paní ředitelce Ondráčkové za pozvání, pohoštění a spolutvoření… Někdy zase na viděnou! 🙂


Exit mobile version